Az Alapítványról

Az Alapítványunk a már korábban működő Vakbarát Klub utódjaként jött létre, amely az akkori kuratóriumi tagok vezetésével alakult meg. Mivel már hosszú időn át, a bejegyzést megelőzően is közösségi összejöveteleket, szabadidős és kulturális programokat, teadélutánokat szerveztünk, így az alapítvány bejegyzésekor már megalapozott szakmai gyakorlatra és felkészültségre tettünk szert. Nagy tapasztalattal és hozzáértéssel kezdtük el hivatalosan is a munkát.

Az alapítványt 2008. november 1-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság.

Ügyfélszolgálati telefonszám:
06 70 381 00 00
Székhely: 1046 Budapest,  Munkácsy Mihály u. 51/B

Számlaszám: OTP 11704007-20246675
Bírósági nyilvántartási szám: 10657
Adószám: 18132609-1-41

Alapítványunk országos működési területű közhasznú szervezet.

Támogatónk a Fornetti Magyarország. Fornetti_logo

Alapítója: Bárány Erzsébet

Az alapítvány kuratóriumának elnöke Farkas Péter (1046 Budapest, Munkácsy Mihály u.
51/B.),aki egyben az alapítvány által foglalkoztatott személyekkel szemben a munkáltatói
jogokat is gyakorolja.

ismerje meg alapítványunkat

Az alapítvány célja
A társadalom látássérült, hátrányos helyzetű fogyatékos csoportjának, illetve
tagjainak támogatása, amely elősegíti mentális állapotuk javulását, társadalmi
integrációjukat, illetve reintegrációjukat.

Az alapítvány tevékenysége
• képességek fejlesztése, tehetségek gondozása, részképesség zavarok kezelése,
oktatási programok kidolgozása,
• kulturális, művészeti, sport, kézműves, illetve egyéb mentálhigiéniai és szabadidős
programok, táborok szervezése,
• nemzetközi programokba való bekapcsolódás, ifjúsági csereprogramok szervezése
elsősorban hátrányos helyzetű, látássérült fiatalok számára,
• terápiás és rehabilitációs foglalkoztatás szervezése,
• munkaerőpiaci integráció és reintegráció elősegítése, munkaalkalmak biztosítása,
• laikusok és szakemberek képzése, továbbképzése, tanulmányutak szervezése,
külföldi tapasztalatok összegyűjtése és továbbadása,
• társadalmi szemléletváltozás elősegítése (filmek, televíziós és rádióműsorok
készítésével)
• az alapítvány céljainak megvalósítását szolgáló kiadványok megjelentetése (könyv,
CD, lap, stb. kiadás)
• családi környezet támogatása,
• egyéb, az Alapítvány alapcélkitűzéseit támogató programok megvalósítása,
• Az Alapítvány a későbbiekben vagyonának gyarapodása függvényében napközbeni,
átmeneti és állandó otthonok létrehozását is tervezi

Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. 

Az alapítvány céljai és tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvény 26. §. (1). c. pontjában felsorolt témakörök közül a:

· Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
· Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
· Kulturális tevékenység.
· Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
· Rehabilitációs foglalkoztatás.
· Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ide nem értve a munkaerő-kölcsönzést – és a kapcsolódó szolgáltatás, tevékenységet valósítja meg.

Az alapítvány a tevékenységi körei között meghatározott szolgáltatásokat, az azokat
igénybe vevők kérelmére, illetőleg pályázat alapján nyújtja.